Tấm ốp 3D Sợi Thực Vật

Tấm ốp 3D chất liệu sợi thực vật rất nhẹ và dễ dàng lắp đặt. Bạn ‎‎có thể tự lắp đặt tại nhà và sơn màu theo ý‎ thích. Nguyên liệu chính của tấm ốp tường 3D là sợi thực vật làm từ bột tre và bã mía, góp phần thúc đẩy xu hướng sử dụng vật liệu từ tự nhiên, thân thiện với môi trường, an toàn với sức khỏe người sử dụng.

E615-GLASS

E615-GLASS

Giá Liên Hệ
E616-COMB

E616-COMB

Giá Liên Hệ
E617-GOLIAT

E617-GOLIAT

Giá Liên Hệ
E614-SANDSTONE

E614-SANDSTONE

Giá Liên Hệ
E613-ARIELLA

E613-ARIELLA

Giá Liên Hệ
E610-ALBERT

E610-ALBERT

Giá Liên Hệ
E612-ELEANOR

E612-ELEANOR

Giá Liên Hệ
E511 – MAVIS

E511 – MAVIS

Giá Liên Hệ
E512 – LILY

E512 – LILY

Giá Liên Hệ
E502 – BRANDY

E502 – BRANDY

Giá Liên Hệ
E606 – GROTTO
NEW

E606 – GROTTO

Giá Liên Hệ
E605-CIRCLE
NEW

E605-CIRCLE

Giá Liên Hệ
E604-PIANO
NEW

E604-PIANO

Giá Liên Hệ
E508-DUNE
NEW

E508-DUNE

Giá Liên Hệ
E507-BEVEL
NEW

E507-BEVEL

Giá Liên Hệ
E521-ADEL

E521-ADEL

Giá Liên Hệ
E519-FEELINGS
NEW

E519-FEELINGS

Giá Liên Hệ
E518-PEONY

E518-PEONY

Giá Liên Hệ
E517-MALM

E517-MALM

Giá Liên Hệ
E516-OLINA

E516-OLINA

Giá Liên Hệ
E515-MELDAL

E515-MELDAL

Giá Liên Hệ
E513- ARYL

E513- ARYL

Giá Liên Hệ
E1003-DUCKWEED

E1003-DUCKWEED

Giá Liên Hệ
E1002-JASPER

E1002-JASPER

Giá Liên Hệ
E501- BLADET

E501- BLADET

Giá Liên Hệ
E503 – RIPPLE

E503 – RIPPLE

Giá Liên Hệ
E504 – RUBIK

E504 – RUBIK

Giá Liên Hệ
E506 – MAZE

E506 – MAZE

Giá Liên Hệ
E301 – COSMOS

E301 – COSMOS

Giá Liên Hệ
E302- WINDMILL

E302- WINDMILL

Giá Liên Hệ
E303 – SAILING

E303 – SAILING

Giá Liên Hệ
E304-OLIVE

E304-OLIVE

Giá Liên Hệ
E607-MOSAICS

E607-MOSAICS

Giá Liên Hệ
E609-ARNOLD

E609-ARNOLD

Giá Liên Hệ
E608-CHOC

E608-CHOC

Giá Liên Hệ
E601 – FAKTUM

E601 – FAKTUM

Giá Liên Hệ
E603 – INREDA

E603 – INREDA

Giá Liên Hệ
E1001-GO

E1001-GO

Giá Liên Hệ