Tấm ốp 3D PVC

Chịu va đập tốt, dễ sử dụng, gọn nhẹ, rẻ tiền,… là những ưu điểm tiện dụng khi sử dụng tấm ốp 3D nhựa PVC. Tuy nhiên nếu có điều kiện, người tiêu dùng nên sử dụng loại tấm ốp 3D làm bằng sợi thực vật để đạt hiêu quả cao nhất.
Cần cân nhắc khi sử dụng tấm ốp tường 3D PVC trong công trình nội thất.

P536 – NIKI

P536 – NIKI

Giá Liên Hệ
P531 – DIAMOND

P531 – DIAMOND

Giá Liên Hệ
P532 – RUBIK

P532 – RUBIK

Giá Liên Hệ
P533 – PEONY

P533 – PEONY

Giá Liên Hệ
P534 – GOLIAT

P534 – GOLIAT

Giá Liên Hệ
P535 – ATHEN

P535 – ATHEN

Giá Liên Hệ
P528 – TETRIS

P528 – TETRIS

Giá Liên Hệ
P527 – ARIELLA

P527 – ARIELLA

Giá Liên Hệ
P523 – FLOWER

P523 – FLOWER

Giá Liên Hệ
P304 – BUTTERFLY

P304 – BUTTERFLY

Giá Liên Hệ
P303 – SAILING

P303 – SAILING

Giá Liên Hệ
P302 – PYRAMID

P302 – PYRAMID

Giá Liên Hệ
P530 – BASKET

P530 – BASKET

Giá Liên Hệ
P526 – FAKTUM

P526 – FAKTUM

Giá Liên Hệ
P525 – SQUARES

P525 – SQUARES

Giá Liên Hệ
P524 – MARCUS

P524 – MARCUS

Giá Liên Hệ
P522 – RIPPLE

P522 – RIPPLE

Giá Liên Hệ
P521 – MELDAL

P521 – MELDAL

Giá Liên Hệ
P520 – ARYL

P520 – ARYL

Giá Liên Hệ
P519 – INREDA

P519 – INREDA

Giá Liên Hệ
P513 – OLINA

P513 – OLINA

Giá Liên Hệ
P514 – RHOMBUS

P514 – RHOMBUS

Giá Liên Hệ
P515 – SAIPHS

P515 – SAIPHS

Giá Liên Hệ
P516 – GO

P516 – GO

Giá Liên Hệ
P517-OCTA

P517-OCTA

Giá Liên Hệ
P518 – ELLIPSES

P518 – ELLIPSES

Giá Liên Hệ
P301- CULLINANS

P301- CULLINANS

Giá Liên Hệ
P502 – DURIAN

P502 – DURIAN

Giá Liên Hệ
P503 – CHRYSALIS

P503 – CHRYSALIS

Giá Liên Hệ
P504 – LAKE

P504 – LAKE

Giá Liên Hệ
P505 – BLADET

P505 – BLADET

Giá Liên Hệ
P506 – DAVE

P506 – DAVE

Giá Liên Hệ
P508 – TENT

P508 – TENT

Giá Liên Hệ
P509 – SPLASHES

P509 – SPLASHES

Giá Liên Hệ
P510 – DUNDEES

P510 – DUNDEES

Giá Liên Hệ
P511 – GAPS

P511 – GAPS

Giá Liên Hệ
P512 – CRATERS

P512 – CRATERS

Giá Liên Hệ