Chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng các thông tin quý khách hàng cung cấp một cách hợp lý nhất nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ.

  1. Thu thập thông tin khách hàng

Khi quý khách gởi đơn hàng hoặc gởi thông tin liên hệ cho chúng tôi, quý khách có thể sẽ cung cấp một số thông tin như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email và một số thông tin khác cho chúng tôi.

Ngoài ra, các thông tin về lịch sử mua hàng, giá trị đơn hàng, phương thức vận chuyển và thanh toán cũng sẽ được chúng tôi lưu giữ phục vụ cho việc giải quyết các vấn đề phát sinh.

  1. Sử dụng thông tin

Các thông tin chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

  • Liên lạc với quý khách, xác nhận đơn hàng, xác nhận thanh toán và giao hàng chính xác cho người nhận.
  • Phản hồi yêu cầu từ khách hàng, tư vấn mua hàng.
  • Giới thiệu sản phẩm mới và  thông tin chương trình khuyến mãi đến khách hàng.
  • Giải quyết các vấn đề phát sinh.
  1. Bảo mật và chia sẻ thông tin

Chúng tôi cam kết không cố ý tiết lộ thông tin khách hàng, không bán hoặc chia sẻ thông tin khách hàng vì mục đích thương mại.

Thông tin chỉ có thể cung cấp trong các trường hợp cụ thể như sau:

  • Có yêu cầu pháp lý từ cơ quan có thẩm quyền.
  • Bảo vệ quyền lợi của khách hàng hoặc quyền lợi của EcoArt và việc cung cấp thông tin là phù hợp luật pháp.

Chúng tôi hiểu rằng bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng là trách nhiệm của chúng tôi.

Cám ơn quý khách!