• Hotline: 0904.958.278
  • E: ecoart@dpcgroup.com.vn

Tấm ốp 3D - Sợi thực vật

Tấm ốp 3D chất liệu sợi thực vật rất nhẹ và dễ dàng lắp đặt. Bạn ‎‎có thể tự lắp đặt tại nhà và sơn màu theo ý‎ thích. Nguyên liệu chính của tấm ốp   tường 3D là sợi thực vật, góp phần thúc đẩy xu hướng sử dụng vật liệu từ tự nhiên, thân thiện với môi trường, an toàn với sức khỏe người sử dụng.

E615-GLASS

E615-GLASS

295.000 đ/m2 350.000đ/m2
E616-COMB

E616-COMB

295.000đ/M2 350.000đ/M2
E617-GOLIAT

E617-GOLIAT

275.000đ/M2 350.000đ/M2
E614-SANDSTONE

E614-SANDSTONE

295.000đ/M2 350.000đ/M2
E613-ARIELLA

E613-ARIELLA

245.000 đ/m2 350.000đ/m2
E610-ALBERT

E610-ALBERT

245.000 đ/m2 350.000đ/m2
E612-ELEANOR

E612-ELEANOR

275.000đ/m2 350.000đ/m2
E511 – MAVIS

E511 – MAVIS

245.000 đ/m2 350.000đ/m2
E512 – LILY

E512 – LILY

295.000đ/m2 350.000đ/m2
E502 – BRANDY

E502 – BRANDY

295.000đ/m2 350.000đ/m2
E606 – GROTTO
NEW

E606 – GROTTO

295.000đ/m2 350.000đ/m2
E605-CIRCLE
NEW

E605-CIRCLE

295.000đ/m2 350.000đ/m2
E604-PIANO
NEW

E604-PIANO

295.000đ/m2 350.000đ/m2
E508-DUNE
NEW

E508-DUNE

295.000đ/m2 350.000đ/m2
E507-BEVEL
NEW

E507-BEVEL

295.000đ/m2 350.000đ/m2
E521-ADEL

E521-ADEL

295.000đ/m2 350.000đ/m2
E519-FEELINGS
NEW

E519-FEELINGS

295.000đ/m2 350.000đ/m2
E518-PEONY

E518-PEONY

295.000đ/m2 350.000đ/m2
E517-MALM

E517-MALM

295.000đ/m2 350.000đ/m2
E516-OLINA

E516-OLINA

275.000đ/m2 350.000đ/m2
E515-MELDAL

E515-MELDAL

295.000đ/m2 350.000đ/m2
E513- ARYL

E513- ARYL

295.000đ/m2 350.000đ/m2
E1003-DUCKWEED

E1003-DUCKWEED

315.000đ/m2 375.000đ/m2
E1002-JASPER

E1002-JASPER

315.000đ/m2 375.000đ/m2
E501- BLADET

E501- BLADET

295.000đ/m2 350.000đ/m2
E503 – RIPPLE

E503 – RIPPLE

275.000đ/m2 350.000đ/m2
E504 – RUBIK

E504 – RUBIK

275.000đ/m2 350.000đ/m2
E506 – MAZE

E506 – MAZE

275.000đ/m2 350.000đ/m2
E301 – COSMOS

E301 – COSMOS

295.000đ/m2 350.000đ/m2
E302- WINDMILL

E302- WINDMILL

295.000đ/m2 350.000đ/m2
E303 – SAILING

E303 – SAILING

295.000đ/m2 350.000đ/m2
E304-OLIVE

E304-OLIVE

295.000đ/m2 350.000đ/m2
E607-MOSAICS

E607-MOSAICS

295.000đ/m2 350.000đ/m2
E609-ARNOLD

E609-ARNOLD

245.000 đ/m2 350.000đ/m2
E608-CHOC

E608-CHOC

295.000đ/m2 350.000đ/m2
E601 – FAKTUM

E601 – FAKTUM

275.000đ/m2 350.000đ/m2
E603 – INREDA

E603 – INREDA

275.000đ/m2 350.000đ/m2
E1001-GO

E1001-GO

275.000đ/m2 375.000đ/m2