• Hotline: 0904.958.278
  • E: ecoart@dpcgroup.com.vn

Tấm ốp 3D WallArt

Tấm ốp tường 3D WallArt là 1 sản phẩm toàn cầu của Công ty WallArt có trụ sở chính tại Hà Lan và có đối tác trên 50 quốc gia khắp các châu lục với tiêu chuẩn hàng đầu thế giới, được kiểm định chất lượng bởi các viện khoa học ở Châu Âu.

WallArt mang sức sống đến cho bức tường của bạn!

WA24 – VALERIA
NEW

WA24 – VALERIA

345.000đ/m2 395.000đ/m2
WA23 – JAYDEN
NEW

WA23 – JAYDEN

335,000đ/M2 395.000đ/M2
WA22 – MAXWELL
NEW

WA22 – MAXWELL

335,000đ/M2 395.000đ/M2
WA21 – OBERON

WA21 – OBERON

335,000đ/M2 395.000đ/M2
WA20 – DUNDEES

WA20 – DUNDEES

295.000đ/M2 395.000đ/M2
WA19 – SAIPHS

WA19 – SAIPHS

315.000đ/m2 395.000đ/m2
WA18 – CARYOTAS

WA18 – CARYOTAS

315.000đ/m2 395.000đ/m2
WA17 – CULLINANS

WA17 – CULLINANS

335.000đ/m2 395.000đ/m2
WA16 – TETRIS

WA16 – TETRIS

315.000đ/m2 395.000đ/m2
WA15 – SANDS

WA15 – SANDS

335.000đ/m2 395.000đ/m2
WA14 – FLOWS

WA14 – FLOWS

335.000đ/m2 395.000đ/m2
WA13 – PEBBLES

WA13 – PEBBLES

315.000đ/m2 395.000đ/m2
WA12 – KITES

WA12 – KITES

335.000đ/m2 395.000đ/m2
WA11 – CRATERS

WA11 – CRATERS

335.000đ/m2 395.000đ/m2
WA10 – SPLASHES

WA10 – SPLASHES

315.000đ/m2 395.000đ/m2
WA09 – SQUARES

WA09 – SQUARES

335.000đ/m2 395.000đ/m2
WA08 – PITCHES

WA08 – PITCHES

335.000đ/m2 395.000đ/m2
WA07 – CUBES

WA07 – CUBES

335.000đ/m2 395.000đ/m2
WA06 – SWEEPS

WA06 – SWEEPS

315.000đ/m2 395.000đ/m2
WA05 – VAULTS

WA05 – VAULTS

335.000đ/m2 395.000đ/m2
WA04 – WAVES

WA04 – WAVES

335.000đ/m2 395.000đ/m2
WA03 – ELLIPSES

WA03 – ELLIPSES

335.000đ/m2 395.000đ/m2
WA02 – BRICKS

WA02 – BRICKS

315.000đ/m2 395.000đ/m2
WA01- GAPS

WA01- GAPS

335.000đ/m2 395.000đ/m2