• Hotline: 0904.958.278
  • E: ecoart@dpcgroup.com.vn

Tấm ốp 3D WallArt

Tấm ốp tường 3D WallArt là 1 sản phẩm toàn cầu của Công ty WallArt có trụ sở chính tại Hà Lan và có đối tác trên 50 quốc gia khắp các châu lục với tiêu chuẩn hàng đầu thế giới, được kiểm định chất lượng bởi các viện khoa học ở Châu Âu.

WallArt mang sức sống đến cho bức tường của bạn!

WA24 – VALERIA
NEW

WA24 – VALERIA

350.000đ/m2 395.000đ/m2
WA23 – JAYDEN
NEW

WA23 – JAYDEN

350.000đ/m2 395.000đ/M2
WA22 – MAXWELL
NEW

WA22 – MAXWELL

350,000đ/M2 395.000đ/M2
WA21 – OBERON

WA21 – OBERON

350.000đ/m2 395.000đ/M2
WA20 – DUNDEES

WA20 – DUNDEES

350.000đ/m2 395.000đ/M2
WA19 – SAIPHS

WA19 – SAIPHS

350.000đ/m2 395.000đ/m2
WA18 – CARYOTAS

WA18 – CARYOTAS

350.000đ/m2 395.000đ/m2
WA17 – CULLINANS

WA17 – CULLINANS

350.000đ/m2 395.000đ/m2
WA16 – TETRIS

WA16 – TETRIS

350.000đ/m2 395.000đ/m2
WA15 – SANDS

WA15 – SANDS

350.000đ/m2 395.000đ/m2
WA14 – FLOWS

WA14 – FLOWS

350.000đ/m2 395.000đ/m2
WA13 – PEBBLES

WA13 – PEBBLES

350.000đ/m2 395.000đ/m2
WA12 – KITES

WA12 – KITES

350.000đ/m2 395.000đ/m2
WA11 – CRATERS

WA11 – CRATERS

350.000đ/m2 395.000đ/m2
WA10 – SPLASHES

WA10 – SPLASHES

350.000đ/m2 395.000đ/m2
WA09 – SQUARES

WA09 – SQUARES

350.000đ/m2 395.000đ/m2
WA08 – PITCHES

WA08 – PITCHES

350.000đ/m2 395.000đ/m2
WA07 – CUBES

WA07 – CUBES

350.000đ/m2 395.000đ/m2
WA06 – SWEEPS

WA06 – SWEEPS

350.000đ/m2 395.000đ/m2
WA05 – VAULTS

WA05 – VAULTS

350.000đ/m2 395.000đ/m2
WA04 – WAVES

WA04 – WAVES

350.000đ/m2 395.000đ/m2
WA03 – ELLIPSES

WA03 – ELLIPSES

350.000đ/m2 395.000đ/m2
WA02 – BRICKS

WA02 – BRICKS

350.000đ/m2 395.000đ/m2
WA01- GAPS

WA01- GAPS

350.000đ/m2 395.000đ/m2