• Hotline: 0904.958.278
  • E: ecoart@dpcgroup.com.vn

Tấm ốp 3D - WallArt

Tấm ốp tường 3D WallArt là 1 sản phẩm toàn cầu của Công ty WallArt có trụ sở chính tại Hà Lan và có đối tác trên 50 quốc gia khắp các châu lục với tiêu chuẩn hàng đầu thế giới, được kiểm định chất lượng bởi các viện khoa học ở Châu Âu.

WallArt là doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới đưa ra thị trường sản phẩm tấm ốp 3D làm từ vật liệu sinh thái sợi thực vật. Tập đoàn có trụ sở chính tại Hà Lan, chi nhánh văn phòng tại Hong Kong và có đối tác trên 50 quốc gia khắp các châu lục.
Đây là một sản phẩm chất lượng toàn cầu, được kiểm định bởi các viện khoa học hàng đầu Châu Âu. Sản phẩm có các giấy chứng nhận kiểm định về đặc tính chống cháy, cách âm, chịu nhiệt, tỉ lệ formaldehyte, kim loại nặng,….

WallArt mang sức sống đến cho bức tường của bạn!

WA24 – VALERIA
NEW

WA24 – VALERIA

395.000đ/m² 450.000đ/m²
WA04 – WAVES
NEW

WA04 – WAVES

395.000đ/m² 450.000đ/m²
WA23 – JAYDEN

WA23 – JAYDEN

395.000đ/m² 450.000đ/m²
WA22 – MAXWELL

WA22 – MAXWELL

395.000đ/m² 450.000đ/m²
WA21 – OBERON

WA21 – OBERON

395.000đ/m² 450.000đ/m²
WA20 – DUNDEES

WA20 – DUNDEES

395.000đ/m² 450.000đ/m²
WA19 – SAIPHS

WA19 – SAIPHS

395.000đ/m² 450.000đ/m²
WA18 – CARYOTAS

WA18 – CARYOTAS

395.000đ/m² 450.000đ/m²
WA17 – CULLINANS

WA17 – CULLINANS

395.000đ/m² 450.000đ/m²
WA16 – TETRIS

WA16 – TETRIS

395.000đ/m² 450.000đ/m²
WA15 – SANDS

WA15 – SANDS

395.000đ/m² 450.000đ/m²
WA14 – FLOWS

WA14 – FLOWS

395.000đ/m² 450.000đ/m²
WA13 – PEBBLES

WA13 – PEBBLES

395.000đ/m² 450.000đ/m²
WA12 – KITES

WA12 – KITES

395.000đ/m² 450.000đ/m²
WA11 – CRATERS

WA11 – CRATERS

395.000đ/m² 450.000đ/m²
WA10 – SPLASHES

WA10 – SPLASHES

395.000đ/m² 450.000đ/m²
WA09 – SQUARES

WA09 – SQUARES

395.000đ/m² 450.000đ/m²
WA08 – PITCHES

WA08 – PITCHES

395.000đ/m² 450.000đ/m²
WA07 – CUBES

WA07 – CUBES

395.000đ/m² 450.000đ/m²
WA06 – SWEEPS

WA06 – SWEEPS

395.000đ/m² 450.000đ/m²
WA05 – VAULTS

WA05 – VAULTS

395.000đ/m² 450.000đ/m²
WA03 – ELLIPSES

WA03 – ELLIPSES

395.000đ/m² 450.000đ/m²
WA02 – BRICKS

WA02 – BRICKS

395.000đ/m² 450.000đ/m²
WA01- GAPS

WA01- GAPS

395.000đ/m² 450.000đ/m²